Match ID: 21

14/05/2012, 21:00

Fat Ballet

 The Saints United

2  

  9

 Stoyan Mitov

 Pavel Getov


  Kamen Dimitrov

Georgi Boshnakov   

Slavi Rachev  

Stanislav Slavkov     

Zhivko Koevski