Match ID: 50

28/05/2012, 21:00

19

 FAIRPLAY

5  

  1

  Zheko Denev

 Valentin Ivanov

  Ivan Ginchev

Hristo Petkov