Match ID: 75 - Round of 16

30/05/2012, 19:00

The Saints United 

 Dirty Dozen

6  

  0

   Georgi Boshnakov

   Stanislav Slavkov