Match ID: 83 - Round of 8

01/06/2012, 20:00

Mainframe I 

 ISS United

2  

  5

 Ognyan Shikov

 Iliya Shkondurov

Danail Denev 

Alexander Jivankin 

Tihomir Madshev 

Aleksandar Radenkov  

Julian Izmirliev