Match ID: 84 - Round of 8

01/06/2012, 20:00

MythBusters

 HP smALL stars

2  

  5

 David Rey

 Danail Delchev

Filip Yordanov  

Simeon Chervenkov 

Aleksander Zhivkov  

Angel Milushev